Els quadres

L'oració a l'hort

Escena que representa a Jesús en senyal d’oració just abans de ser capturat. En formació de mitja lluna, el quadre és format per balladors en posicions d’estaquirot, cadireta i pilars centrals i dos més que agenollats suporten la figura de Jesús en posició d’oració.

L'assotament

Jesús és assotat. Envoltat per quatre cadiretes i dos estaquirots, torbem la peça central formada per dos balladors agenollats per banda, on sobre seu s’hi troba un ballador que representa l’acció d’assotar Jesús. Aquest es troba just al mig dels quatre balladors agenollats.

La coronació

És el misteri que expressa la col·locació de la corona d’espines a Jesucrist. La part més important del quadre és el pilar que exposa la corona (el barret) sobre la figura de Jesús, aquest assentat a sobre d’un ballador.

El camí del calvari

Representa la processó que Jesús va fer portant la creu. Envoltat per quatre cadiretes, Jesús aguanta i camina al mateix moment un ballador que simbolitza la creu. Aquest també és aguantat per un ballador que representa la figura de Simó de Cirene o el “Cirineu”.

La Creu

Com el seu nom indica, aquest quadre representa Jesús penjat a la creu. El cor central és format per una línia de tres pilars (el del mig de tres i els dos del voltant de dos formant una creu) i un pilar davant d’ells on es troba la imatge de Jesús crucificat.

La figuereta

Es mostra el Crist en l'agonia.

El davallament de la creu

Jesucrist és als braços de la seva mare després de ser baixat de la creu.

La palma del martiri

És l’enterrament de Jesucrist. Jesús és aguantat en posició horitzontal per sis components del ball (tres per banda). A sobre del seu cos hi va un nen amb dos ciris.

La resurrecció

Representa la resurrecció de Jesucrist. Un nombre de moixiganguers fent una rotllana i van donant tombs al ritme de la música encerclant l’estructura del quadre. Dins d’aquest cercle s’enlaira un pilar de 3 aixecat per sota i envoltat de quatre cadiretes. Un cop s’ha enlairat el pilar de 3, la rotllana es desfà i s’obra, igual que les quatre cadiretes, deixant el pilar al centre.

El pilar

És el comiat del ball i no té res a veure amb els misteris sobre la Passió de Jesucrist.

Santa Maria

Com l’anterior, aquest quadre tampoc té a veure amb la Passió de Jesucrist. Representa la basílica de Santa Maria.